Projektiranje

Prije zvaničnog početka projektiranja, potrebno je za svaku pojedinu parcelu istražiti mogućnosti i ograničenja prilikom projektiranja, a oni ovise o prostorno planskoj dokumentaciji za svaki pojedini grad i općinu. Ovaj prvi korak je nužan, a da bi točno znali da li će Vaš planirani projekat ostati samo želja na papiru ili ćemo za isti ishoditi […]

Prije zvaničnog početka projektiranja, potrebno je za svaku pojedinu parcelu istražiti mogućnosti i ograničenja prilikom projektiranja, a oni ovise o prostorno planskoj dokumentaciji za svaki pojedini grad i općinu.

Ovaj prvi korak je nužan, a da bi točno znali da li će Vaš planirani projekat ostati samo želja na papiru ili ćemo za isti ishoditi i potrebnu dokumentaciju za gradnju.

Kada utvrdimo sve potrebna parametre za gradnju krećemo u proces projektiranja objekta, prema fazama