Savijanje limova

Savijanje lima je jedan od najčešćih postupaka obrade limova. Ova se metoda koristi za deformiranje materijala u kutni oblik. To se postiže primjenom sile na obradak. Sila mora premašiti granicu tečenja materijala da bi se postigla plastična deformacija. Đuro Đaković Energy d.o.o. nudi uslugu savijanja lima do: maksimalne širine od 2 metra debljine savijanja 25 […]

Strojogradnja

Bez obzira na to kakve su vaše individualne želje u posebnoj konstrukciji strojeva, razvijamo i realiziramo profesionalna rješenja u skladu s vama. Strojogradnja obuhvaća sve proizvodne procese od razreza materijala, zavarivanja, obrade do sastavljanja/montaže konačnog proizvoda = stroja / naprave. Samo dobra komunikacija osigurava optimalnu interakciju svih uključenih u proces projektiranja i proizvodnje. Zbog toga […]

Energetika

Projektiranje i izgradnja objekata iz područja energetike, prijenosa i distribucije energije te obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti jedno je od osnovnih područja djelovanja.

Obrana i sigurnost

Snažni odnosi u obrambenom poduzeću i duboko razumijevanje strategija i procesa stjecanja obrane i sigurnosti omogućuju nam pružanje strateških uvida koji čine dragocjenu razliku u zrakoplovnoj, obrambenoj i sigurnosnoj industriji. Pružamo stručnost koju tvrtke traže kako bi generirale dugotrajne i opipljive rezultate. Surađivali smo s glavnim glavnim dobavljačima, investitorima s privatnim kapitalom i malim poduzećima […]

Razvoj proizvoda

Početni temelj za svaki novi proizvod ili optimizaciju je intenzivna analiza tržišta. Nakon toga slijedi period pokusa – provjeravanje i usporedbu sirovina, testiranje i razvijanje postupaka proizvodnje kako bismo uvijek mogli postići najbolji mogući rezultat. Odlučujući čimbenik dugoročnog uspjeha inovacija je i brzina. Đuro Đaković Energy d.o.o. neprestano ulaže u najsuvremenija postrojenja i opremu te […]

Projektiranje

Prije zvaničnog početka projektiranja, potrebno je za svaku pojedinu parcelu istražiti mogućnosti i ograničenja prilikom projektiranja, a oni ovise o prostorno planskoj dokumentaciji za svaki pojedini grad i općinu. Ovaj prvi korak je nužan, a da bi točno znali da li će Vaš planirani projekat ostati samo želja na papiru ili ćemo za isti ishoditi […]

Građevina

Tvrtka Đuro Đaković Energy d.o.o. nudi kompletnu uslugu projektiranja i nadzora za industrijske, gospodarske, stambene ili poslovne građevine objedinjujući građevinski, arhitektonski, strojarski i elektrotehnički dio projekta sa svojim Partnerima.