Sanacija

Odrađena sanacija hidroforske posude za Kaufland

Za potrebe Kaufland Hrvatska, odrađena je sanacija hidroforske posude u poslovnici Slavonski Brod. Godina proizvodnje posude je 2002. godina, a volumen je 21000 L. Najviši dozvoljeni radni tlak je 10 bara, a ispitni je 13.

Sanacija posude

U toku rada u uočeno je propuštanju na cijevima dva priključka. Radi se o propuštanju na
priključcima kolčak ½ pozicija 5 i kolčak 2“ pozicija 6. Sanacija se izvršila na način da se zavar odstranio glodalom i brusilicom, te se očistila površina do metalnog sjaja za zavarivanje i priključci su se ponovno zavarili. Zavarivanje se izvelo postupkom TIG.

Za sve upite slobodno nas možete kontaktirati putem e-mailaFacebookaLinkedINa i YouTube kanala.