Savijanje lima je jedan od najčešćih postupaka obrade limova. Ova se metoda koristi za deformiranje materijala u kutni oblik.

To se postiže primjenom sile na obradak. Sila mora premašiti granicu tečenja materijala da bi se postigla plastična deformacija.

Đuro Đaković Energy d.o.o. nudi uslugu savijanja lima do:

savijanje limova Baykal APH 3108x160 presa